Lärarutbildningsportalen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
Information om Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.

Nyheter

  • Läsutveckling hos nyanlända genom samverkan 2020-10-23 Hur lär man sig att läsa på ett nytt språk och hur kan forskare samarbeta med skollärare?Maria Lim Falk beviljades 295 000 kronor i samverkansmedel för sitt forskningsprojekt som främjar utbildningsutveckling bland nyanlända gymnasieelever.
  • Coronapandemin tvingar forskare att tänka om 2020-10-19 Utbrottet av covid-19 har påverkat samhället i stort, även forskningen och enskilda forskare. Flera forskningsmiljöer på Stockholms universitet har blivit begränsade av pandemin, men det finns också forskare som ser fördelar med den nya situationen.
  • Kränkningar och kärlek sammanvävs i ungdomars nätvardag 2020-10-16 I en ny avhandling kartlägger Kim Sylwander unga tjejers vardag på sociala medier – en miljö där hat och kränkande handlingar sammanvävs med vänskapsyttringar och kärlek.

 

Universitetet i sociala medierStockholms universitet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på TwitterLärarutbildningar vid SU på YouTube