Du kommer att få Björn som föreläsare om du läser till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Björn Sjöblom är engagerad i datorspelande, det informella lärandet och kritisk förståelse av användning av spel och digital teknik i pedagogiska sammanhang. Han är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och forskare på Tekniska Museet. Hans främsta forskningsområde rör interaktion i och kring datorspel i olika miljöer, allt ifrån internetcaféer till Youtube.

Att förstå hur spelande går till i specifika miljöer är viktigt eftersom man annars riskerar att få en skev bild av den här kulturformen. Relationen mellan datorspel, barndom och barns vardagsliv är centralt för detta, och särskilt som blivande lärare är det viktigt att få mer nyanserad kunskap kring barns datorspelande och vad det kan har för betydelse för skolan.