Du får Elisabeth som föreläsare om du går ämneslärarprogrammet i svenska som andraspråk mot år 7-9 och eller läser till gymnasielärare. Elisabeth Zetterholm hör hemma vid institutionen för språkdidaktik, ISD. Hennes forskningsområde är svenska som andraspråk. Hon har flera olika grenar på sitt forskningsträd - andraspråksinlärning och uttalsundervisning, fonologi inom andraspråksinlärning, flerspråkiga barns utveckling av litteracitet.

Begreppet litteracitet innefattar bl.a. att läsa och skriva, men är också ett vidare begrepp på sociala aktiviteter där man använder symboler och tal, ofta kulturellt betingat, beteenden och värderingar. Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och producera allt ifrån ljudsegment till enskilda ord och att få grepp om olika uttalsvarianter och förstå relationen mellan uttal och stavning. Här blir läraren viktig.

Elisabeth Zetterholm har, tillsammans med en kollega från Lunds universitet, även skrivit boken: Perspektiv på svenskt uttal. Det är en handbok som ger lärare råd och vägledning i uttalsundervisningen.