När du läser till ämneslärare på gymnasienivå eller master eller magister programmen med naturvetenskaplig inriktning så får du möta Carl-Johan Rundgren. Han är intresserad av idéer kring vad man vill uppnå med naturvetenskaplig undervisning och vilken roll naturvetenskaplig kunskap har i ett bildningsperspektiv. Under senare år har han arbetet med frågor kring naturvetenskaplig medborgarbildning, särskilt i relation till naturvetenskap i media.

Inom SLiM-projektet (Scientific Literacy in Media) har de studerat vilka naturvetenskapliga begrepp och termer som är vanligast i dagtidningsartiklar. Utifrån dessa har forskargruppen sedan konstruerat olika allmänbildningstest av naturvetenskaplig kunskap. Carl-Johan är också intresserad av hur naturvetenskap i media kan användas som ett verktyg i klassrummet och användning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (socio-scientific issues) i undervisningen.