Om du går yrkeslärarprogrammet med inriktning mot vård och omsorg så kommer du att få ta del av Evas forskning. Eva Eliasson har bland annat i ett forskningsprojekt undersökt vårdlärares föreställningar om blivande undersköterskors yrkeskunnande och erövrandet av detta kunnande. Eva har dessutom skrivit en avhandling om hur vårdlärarutbildningen har förändrats mellan 1958 och 1999. Fokus har varit på vad man har tyckt är viktigt för en vårdlärare att kunna och hur man har ansett att lärande sker. Förutom föreställningar kring yrkeskunnande intresserar hon sig för lärandet kring yrkeskunnandet ur ett genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Hon undervisar om hur våra föreställningar om t ex vilka yrken som passar för vilka personer är starkt klassade och könade, och hur dessa föreställningar reproduceras. Blivande yrkeslärare ska få en förståelse och en beredskap för att möta alla elever på ett bra sätt.

Eva är lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik. Hon är utbildad lågstadielärare och har en lång erfarenhet från att jobba som lärare. Eftersom hon alltid har varit fascinerad av att se elevers utveckling och fundera över hur hon kan bidra till den har läraryrket alltid känts helt rätt för henne.