Du som läser till förskollärare kommer att möta Sara Backman Prytz som lärare. Sara är själv legitimerad lärare i svenska och historia, och arbetar nu som universitetslektor vid institutionen för barn- och ungdomsvetenskap. Där undervisar hon bland annat på kursen om förskolans historia.

Saras forskning handlar om utbildningshistoria, men även om barn- och ungdomshistoria. I sin avhandling undersökte hon könsideal hos ungdomar under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Hon kunde visa att flickor var mer progressiva och mer positivt inställda till t.ex. jämställdhet mellan könen och det moderna samhället. Skillnader mellan flickor och pojkar i olika skolformer är ett av Saras stora forskningsintressen. När det gäller barn- och ungdomshistoria är hon särskilt intresserad av att titta på material som historiens barn själva har producerat. Barns uppsatser, teckningar, tidningar och brev är exempel på sådant som kan ge oss en större förståelse för hur barn har haft det i historien.