Du kommer att få Christian som föreläsare om du går förskollärarprogrammet och därmed få en djupare förståelse i bland annat jämställdhet på förskollan. Christian Eidevald är utbildad till legitimerad förskollärare. Han är docent i förskoledidaktik och arbetar både med utbildning och forskning. Christians forskning handlar bland annat om män i förskola, jämställdhet och systematisk kvalitetsarbete i förskola.

I forskningen kring jämställdhet studerar Christian hur barn blir bemötta av de vuxna beroende på om de är flickor eller pojkar, men också (som ett annat spår) vilka förväntningar det finns på kvinnor och män i förskolan – som bland annat mynnar ut i frågan varför det arbetar så få män i förskolan. När det gäller systematiskt kvalitetsarbete handlar det både om hur man organiserar för detta arbete och hur man kan genomföra analyser på flera olika nivåer. Men även specifikt kring begreppet ”undervisning” i förskolan.