Du som läser till gymnasielärare kan få möjlighet att få Iann som föreläsare. Iann Lundegård är utbildad grundskole- och gymnasielärare. Nu är han docent och lektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Han intresserar sig för för vad som utspelar sig i gymnasieelevers diskussioner om miljö och hållbar utveckling. Han tittar närmare på vilken roll värderingar och konflikter spelar i diskussionerna, hur eleverna tar ställning etiskt och politiskt och vilken roll undervisningen spelar i elevernas identitetsutveckling.

I många år har han skrivit läromedel för gymnasieämnet Naturkunskap. Han är även intresserad av pragmatisk utbildningsfilosofi och av att utveckla ämnesdidaktisk forskning som bidrar till metodutveckling i skolans miljöundervisning.