Om du läser till förskollärare kommer du att ha Anna som föreläsare. Anna Åkerfeldt undervisar om språk, kommunikation och digitala miljöer. Anna Åkerfeldt är universitetslektor vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Hon forskar bland annat om skolans användning av datorer och hur det utmanar våra föreställningar om lärande och kunskap.

Till exempel har Anna studerat hur skrivande med stöd av olika resurser förändrar villkoren för hur text skapas. När eleverna använder skärm, tangentbord och ordbehandlare har de större möjligheter att elaborera med sina kunskaper visuellt via skärmen. Eleverna har även större möjlighet att redigera sin text med hjälp av ordbehandlaren. Den möjligheten är begränsad när text skapas enbart med papper och penna då eleverna i högre utsträckning "tänker ut" hela meningar innan de skriver ner dessa.