När du läser på yrkeslärarprogrammet kommer du att få Katarina Lagercrantz All som föreläsare. Katarina har en bakgrund som sjukgymnast och vård- och omsorgslärare. Hon är verksam vid institutionen för pedagogik och didaktik. Katarinas forskning handlar om yrkespedagogik och i år disputerade hon med avhandlingen: ”Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning En studie av vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningar inom Komvux”. Katarina tar där reda på vilka utmaningar eleverna möter och vad som påverkar deras lärande. Katarina är med sin forskning intresserad av olika former av lärande i yrkesutbildning och de krav på kompetens som ställs på de studerande. Det handlar om krav på yrkeskunskaper, men också de krav på personlig och kulturell kompetens som efterfrågas för att de studerande ska få möjlighet att ta del av en yrkesgemenskap. Ett viktigt område i hennes forskning handlar om människors möjligheter att bli delaktiga i arbetslivet och samhället genom att gå en yrkesutbildning.

Det forskningsområde som Katarina riktar sig mot ser hon som viktigt för de studerande att ta del av för att de i sitt blivande arbete ska få en förståelse för de utmaningar och krav eleverna i yrkesutbildningen ställs inför.