Kommer du att läsa till lärare i samhällskunskap eller geografi? Då får du Johan Sandahl som lärare och handledare. Hans forskningsintressen rör undervisning historia, samhällskunskap och geografi i gymnasiet och grundskolans senare år – särskilt hur undervisningen kan ses som en del av elevernas medborgarbildning.

Johan började arbeta som lärare 2000 och är för närvarande tjänstledig från Globala gymnasiet i Stockholm där hans undervisningsämnen är samhällskunskap, historia och religionskunskap. Han är också gymnasielektor i samhällskunskap på skolan. Sedan några år tillbaka är Johan postdoktor och hans forskning är inriktad på hur samhällskunskapselever i gymnasiet förstår och tänker kring normativa dimensioner i samhällsundervisningen.