Forskare som undervisar lärarstudenter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Bli lärare
  5. Forskare som undervisar lärarstudenter
Här är några utav våra forskare som undervisar inom lärarutbildningarna

Forskare som undervisar lärarstudenter

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har en djup och bred förankring i aktuell forskning. Här kan du se vad några av lärarna har för forskningsområden och i vilka lärarprogram som de undervisar. Blir du deras lärarstudent?

Forskare och lärare Sara Backman Prytz.

Förståelse för hur barn har haft det i historien

Sara Backman Prytz forskning handlar om utbildningshistoria, men även om barn- och ungdomshistoria. Du som läser till förskollärare vid Stockholms universitet kommer att möta Sara som lärare.

Carl-Johan Rundgren

Engagerad i medborgarbildning, naturvetenskap och media

Docent, Carl-Johan Rundgren är intresserad av hur naturvetenskap i media kan användas som ett verktyg i klassrummet och användning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (socio-scientific issues) i undervisningen.

Eva Eliasson

Föreställningar om yrkeskunnande

Om du går yrkeslärarprogrammet med inriktning mot vård och omsorg så kommer du att få ta del av Eva Eliassons forskning. Förutom föreställningar kring yrkeskunnande intresserar hon sig för lärandet kring yrkeskunnandet ur ett genus-, klass- och etnicitetsperspektiv.

Mara Haslam

Hur påverkar språkljud förståelse?

Om du läser till grundlärare så kommer du att få Mara Haslam som lärare. Maras forskning är inriktad mot andraspråksfonologi.

Katarina Lagercrantz All

Lärande och yrkeskompetens

När du läser på yrkeslärarprogrammet kommer du att få Katarina Lagercrantz All som föreläsare. Ett viktigt område i hennes forskning handlar om människors möjligheter att bli delaktiga i arbetslivet och samhället genom att gå en yrkesutbildning.

Iann Lundegård

Konfliktrika frågor i klassrummet

Du som läser till gymnasielärare kan få möjlighet att få Iann Lundegård som föreläsare. Han tittar närmare på vilken roll värderingar och konflikter spelar i diskussionerna, hur eleverna tar ställning etiskt och politiskt och vilken roll undervisningen spelar i elevernas identitetsutveckling.

Johan Sandahl

Vad innebär det att kunna samhällskunskap?

Kommer du att läsa till lärare i samhällskunskap eller geografi? Då får du Johan Sandahl som lärare och handledare. Hans forskningsintressen rör undervisning historia, samhällskunskap och geografi i gymnasiet och grundskolans senare år – särskilt hur undervisningen kan ses som en del av elevernas medborgarbildning.

Björn Sjöblom

Ökad förståelse till spel och IT

Du kommer att få Björn som föreläsare om du läser till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Björn Sjöblom är engagerad i datorspelande, det informella lärandet och kritisk förståelse av användning av spel och digital teknik i pedagogiska sammanhang.

Kicki Skog

Språk och kultur väsentligt för matematiklärare

Du får möjlighet att få Kicki Skog som lärare om du går grundlärarprogrammet 4-6 eller forskarutbildningen. Hennes forskning i matematikämnets didaktik handlar om bland annat att studera utmaningar som nyutexaminerade matematiklärare står inför oavsett kulturell kontext och hur politiska och socioekonomiska förhållanden ser ut, men också hur dessa förhållanden gör skillnad för matematiklärares utveckling.

Elisabeth Zetterholm

Begriplig svenska

Du får Elisabeth Zetterholm som föreläsare om du går ämneslärarprogrammet i svenska som andraspråk mot år 7-9 och eller läser till gymnasielärare. Hennes forskningsområde är svenska som andraspråk.