Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

BESÖKSADRESS:

Frescati hage, Frescati Hagväg 20B, plan 2, rum 207

E-post: studievagledare-fuff@buv.su.se

Studievägledare Maria Forssell
Telefon: 08-1207 6347

Telefontider: Måndag 13.30-14.30 och tisdag 13.30-14.30

 

Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

BESÖKSADRESS:

Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare Pia Engberg, rum E923

Telefon: 08-1207 6741

E-post: studievagledare@isd.su.se

STUDENTEXPEDITION:

plan 9

 

Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

E-post: studievagledning@mnd.su.se

Carolina Ejdne
Rum P413, telefon 08-1207 6548
Telefontid: Måndag 13-14
Mottagning utan tidsbokning: Tisdag 13-15 torsdag 13-14

 

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

BESÖKSADRESS:

Frescati hage, Frescati Hagväg 20B, plan 2, rum 208

Studievägledare Sebastian Andersson, rum 208

Tfn: 08-1207 6203

Telefon: 08-1207 6499

E-post: studievagledare-fria@buv.su.se

 

Telefontider: Måndag 13.30-14.30 och Tisdag 13.30-14.30

 

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

BESÖKSADRESS:

Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare: Heléne Norstedt, rum E921

Telefon: 08-1207 66 57

E-post: studievagledare@isd.su.se

STUDENTEXPEDITION:

plan 9

 

Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

E-post: studievagledning@mnd.su.se

Nadia Seneby

Rum P411, telefon 08-1207 6600
Telefontid: Måndag 13-14
Mottagning utan tidsbokning: Tisdag 13-15, torsdag 13-14

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora eller samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

Studievägledare: Kristina Norhammar, rum P309

Telefon: 08-16 4168

E-post: studievagledning@hsd.su.se

STUDENTEXPEDITION:

Plan 3

 

Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Studievägledare: Eva Ahlzén
Telefon: 08-16 31 45
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se

Studentexpedition
stud.exp@edu.su.se

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom samhällsvetenskap och humaniora

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

Studievägledare: Kristina Norhammar, rum P309

Telefon: 08-16 4168

E-post:  studievagledning@hsd.su.se

STUDENTEXPEDITION:

Plan 3

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

E-post: studievagledning@mnd.su.se

Nadia Seneby
Rum P411, telefon 08-1207 6600
Telefontid: Måndag 13-14
Mottagning utan tidsbokning: Tisdag 13-15, torsdag 13-14

 

Studievägledning vid Specialpedagogiska institutionen

Funderar du på att studera till specialpedagog eller speciallärare eller har du frågor om våra andra kurser och utbildningar, kontakta våra studievägledare.

Adress: Frescati Hagväg 10, plan 2 (entréplan). Hitta till oss
E-post: studievagledare@specped.su.se

Telefontider: tisdag 10.00–11.00, torsdag 13.00–14.30
Besökstider: tisdag 12.30-13.00, torsdagar 11.00–11.30.
Öppettiderna gäller under terminstid – begränsade öppettider under sommar och julhelgerna.

Studievägledare

Frida Hager (institutionens flesta utbildningar)
Tfn: 08-1207 6433

Aino Collmar Fröding (studenter som läser Lärarlyftets kurser)
Tfn: 08-1207 6009

 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

E-post: val@su.se
Tfn: 08-1207 6769
Telefontider: Måndag och torsdag kl. 09.00-11.00

 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

E-post: ulv@su.se

Tfn: 08-1207 65 35

Telefontider: Tisdag och Torsdag kl.10.00-12.00
 

Snabbspåret vid Stockholms universitet

E-post: snabbsparlarare@su.se

Tfn: 08-674 7223
Telefontider: Tisdag och torsdag kl. 13.00-14.30 och fredag kl. 12.30-14.00.