Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

BESÖKSADRESS:
Svante Arrhenius väg 21A, plan 2, rum 255

Studievägledare: Maria Forssell
E-post: studentexpedition@buv.su.se

 

Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

BESÖKSADRESS:
Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare: Shona McLean
Telefon: 08-1207 6741
E-post: studievagledare@isd.su.se
 

Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

BESÖKSADRESS:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

Studievägledare: Kristina Norhammar
Rum P419, telefon 08-1207 6482
E-post: studievagledning@mnd.su.se
Telefontid: Måndag 9.30-11.00

 

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

BESÖKSADRESS:
Svante Arrhenius väg 21 A, plan 2, rum 254

Studievägledare: Pia Engberg
E-post: studentexpedition@buv.su.se

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

BESÖKSADRESS:
Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare: Tomas Brännmark
Telefon: 08-1207 6625
E-post: studievagledare@isd.su.se

 

Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU- matematik, naturvetenskap och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

BESÖKSADRESS:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

Studievägledare: Elvira Bergquist
Rum P411, telefon 08-1207 6600
E-post: studievagledning@mnd.su.se
Telefontid: Måndag 9.30-11.00

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora eller samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

BESÖKSADRESS:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

Studievägledare: Johanna Fryskmark
Telefon: 08-674 7156 och 08-674 7902
E-post: studievagledning@hsd.su.se
STUDENTEXPEDITION: Plan 3

 

Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Studievägledare: Eva Ahlzén
Telefon: 08-16 31 45
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se

Studentexpedition
studieinfo.edu@su.se

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom samhällsvetenskap och humaniora

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

BESÖKSADRESS:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P
Studievägledare: Johanna Fryskmark
Telefon: 08-674 7156 och 08-674 7902
E-post:  studievagledning@hsd.su.se
STUDENTEXPEDITION: Plan 3

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

BESÖKSADRESS:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

Studievägledare: Elvira Bergquist
Rum P411, telefon 08-1207 6600
E-post: studievagledning@mnd.su.se
Telefontid: Måndag 9.30-11.00

 

Studievägledning vid Specialpedagogiska institutionen

Funderar du på att studera till specialpedagog eller speciallärare eller har du frågor om våra andra kurser och utbildningar, kontakta våra studievägledare.

Adress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1 trappa). Hitta till oss
Besökstider: efter överenskommelse.
Studievägledare: Kristina Salenstedt Linder
Telefon: 08-1207 6433
E-post: studievagledare@specped.su.se
Telefontider: tisdag 10.00–11.00, torsdag 10.00-11.00

 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

E-post: val@su.se
Tfn: 08-1207 6769
Telefontider: Måndag kl 13-15 och torsdag kl 10-12

 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

E-post: ulv@su.se
Tfn: 08-1207 65 35
Telefontider: Tisdag och Torsdag kl.10.00-12.00