Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 21A, plan 2, rum 255

E-post: studentexpedition@buv.su.se

Studievägledare Maria Forssell

 

Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

BESÖKSADRESS:

Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare Shona McLean, rum E923

Telefon: 08-1207 6741

E-post: studievagledare@isd.su.se

STUDENTEXPEDITION:

plan 9

 

Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

E-post: studievagledning@mnd.su.su

Kristina Norhammar 
Rum P419, telefon 08-1207 6482
Telefontid: Måndag 9.30-11
Mottagning utan tidsbokning: Tisdag och torsdag 13-14.30

Elvira Björkman
Rum: P409
Mottagning utan tidsbokning: Tisdag och torsdag 13-14.30

 

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 21 A, plan 2, rum 254

Studievägledare Pia Engberg

E-post: studentexpedition@buv.su.se

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

BESÖKSADRESS:

Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare: Camilla Gamrell, rum E915

Telefon: 08-1207 67 01

E-post: studievagledare@isd.su.se

STUDENTEXPEDITION:

plan 9

 

Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

E-post: studievagledning@mnd.su.se

Maria Aspenbom

Rum P411, telefon 08-1207 6600
Telefontid: Måndag 13-14
Mottagning utan tidsbokning: Tisdag 13-15, torsdag 13-14

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora eller samhällsvetenskap

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

Studievägledare: Louise Karlsson

Telefon: 08-674 7156 och 08-674 7902

E-post: studievagledning@hsd.su.se

STUDENTEXPEDITION:

Plan 3

 

Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Studievägledare: Eva Ahlzén
Telefon: 08-16 31 45
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se

Studentexpedition
stud.exp@edu.su.se

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom samhällsvetenskap och humaniora

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

Studievägledare: Louise Karlsson

Telefon: 08-674 7156 och 08-674 7902

E-post:  studievagledning@hsd.su.se

STUDENTEXPEDITION:

Plan 3

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

BESÖKSADRESS:

Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P

E-post: studievagledning@mnd.su.se

Maria Aspenbom
Rum P411, telefon 08-1207 6600
Telefontid: Måndag 13-14
Mottagning utan tidsbokning: Tisdag 13-15, torsdag 13-14

 

Studievägledning vid Specialpedagogiska institutionen

Funderar du på att studera till specialpedagog eller speciallärare eller har du frågor om våra andra kurser och utbildningar, kontakta våra studievägledare.

Adress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1 trappa). Hitta till oss

Besökstider: efter överenskommelse.
E-post: studievagledare@specped.su.se

Telefon: 08-1207 6433
Telefontider: tisdag 10.00–11.00, torsdag 10.00-11.00

Studievägledare

Frida Hager 
Telefon: 08-1207 6433

Carolina Ejdne
E-post: studievagledare@specped.su.se

 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

E-post: val@su.se
Tfn: 08-1207 6769
Telefontider: Måndag kl 13-15 och torsdag kl 10-12

 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

E-post: ulv@su.se

Tfn: 08-1207 65 35

Telefontider: Tisdag och Torsdag kl.10.00-12.00
 

Snabbspåret vid Stockholms universitet

E-post: snabbsparlarare@su.se

Tfn: 08-674 7223
Telefontider: Tisdag och torsdag kl. 13.00-14.30 och fredag kl. 12.30-14.00.