Lärarprogrammen innehåller tre obligatoriska delar: ämne och ämnesdidaktik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Du kommer att få en bred arbetsmarknad som väntar på dig efter din lärarexamen. Välkommen att studera till lärare hos oss!

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet (210 hp, 3,5 år)

Grundlärarprogrammet (180 hp eller 240 hp, 3-4 år)

Ämneslärarprogrammet (240-330 hp 4-5,5 år)

Civilingenjör och Lärare, (300 hp, 5 år)

Yrkeslärarprogrammet (90 hp, 1,5 år )

Speciallärarprogrammet, (90 hp, 1,5 år)

Specialpedagogprogrammet, (90 hp, 1,5 år)