Ämneskombinationer

Du kan välja mellan ett antal ämneskombinationer inom områdena språk, humaniora, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap. Ämneslärarprogrammet består av två inriktningar. Inriktningarna är arbete i grundskolans årskurs 7–9 och arbete i gymnasieskolan. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå och det finns ett stort rekryteringsbehov av behöriga lärare.

Gemensamt för alla inriktningar

Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där teori och praktik knyts samman och genomförs på en skola.

Lärare i svenska
Foto: Niklas Björling

NY: Ämneslärarprogram mot humaniora och samhällsvetenskap, årskurs 7-9, 240 hp, 4 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurser 7-9. Du får en fördjupad ämneskunskap i två ämnen och den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

För mer information:

Ämneslärarprogrammet mot humaniora och samhällskunskap i årskurs 7-9 se Institutionen för språkdidaktiks webb för språkinriktning eller gå in på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktiks webb för andra ämnen inom humaniora och samhällskunskap.

 

 

 

Ämneslärarprogram i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, årskurs 7-9, 270 hp, 4,5 år eller 300 hp, 5 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurser 7-9. Du får goda kunskaper inom tre ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå, en kandidatexamen samt en masterexamen i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik (om du läser 300 hp).

För mer information:

Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik se Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktiks webb.

 

 

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300 hp, 5 år eller 330 hp, 5,5 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan. Du kommer att ha fördjupade kunskaper i två ämnen och den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå. Väljer du att läsa till ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen får du dessutom en kandidatexamen inom ditt huvudområde och en masterexamen i ämnesdidaktik.

För mer information:

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk, (Du kommer till Institutionen för språkdidaktiks webb) Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik (Du kommer till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktiks webb) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora och samhälle (Du kommer till Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktiks webb)