Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Du kan läsa mer om respektive lärarutbildning via programansvarigt lärosäte:

I övrigt samarbetar Stockholms universitet även med Kungliga tekniska högskolan (KTH) inom lärarutbildningen, Civilingenjör och Lärare.

Kungliga tekniska högskolan (KTH)