Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Ämneslärarprogrammet består av två inriktningar. Inriktningarna är arbete i grundskolans årskurs 7–9 och arbete i gymnasieskolan. Det finns ett stort rekryteringsbehov av behöriga lärare. Och du får ett intressant självständigt, kreativt och omväxlande yrke.

 

 

Ämneskombinationer

Du väljer mellan ett antal ämneskombinationer inom områdena språk, humaniora, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

Fråga Jacob, student
Jacob, student
Fråga Caroline, student
Caroline, student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY: Ämneslärarprogram mot humaniora och samhällsvetenskap, årskurs 7-9, 240 hp, 4 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurser 7-9.

Innehåll

Du får en fördjupad ämneskunskap i två ämnen och en fördjupad ämneskunskap i två ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare. Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

För mer information om Ämneslärarprogrammet mot humaniora och samhällskunskap i årskurs 7-9 se Institutionen för språkdidaktiks webb för språkinriktning eller gå in på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktiks webb för andra ämnen inom humaniora och samhällskunskap.

 

Ämneslärarprogram i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, årskurs 7-9, 270 hp, 4,5 år eller 300 hp, 5 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurser 7-9.

Innehåll

Du får goda kunskaper inom tre ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare. Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå, en kandidatexamen samt en masterexamen i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik (om du läser 300 hp).

För mer information om Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik se Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktiks webb.

 

Johan, student
Johan, student

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300 hp, 5 år eller 330 hp, 5,5 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan.

Innehåll

Du kommer att ha fördjupade kunskaper i två ämnen och den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare.

Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå. Väljer du att läsa till ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen får du dessutom en kandidatexamen inom ditt huvudområde och en masterexamen i ämnesdidaktik.

För mer information:

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk, (Du kommer till Institutionen för språkdidaktiks webb) Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik (Du kommer till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktiks webb) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora och samhälle (Du kommer till Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktiks webb)