Ämneskombinationer

Du kan välja mellan ett antal ämneskombinationer inom områdena språk, humaniora, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap. Ämneslärarprogrammet består av två inriktningar. Inriktningarna är arbete i grundskolans årskurs 7–9 och arbete i gymnasieskolan. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå och det finns ett stort rekryteringsbehov av behöriga lärare.

Gemensamt för inriktningarna med språk, humaniora och samhällsvetenskap

Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där teori och praktik knyts samman och genomförs på en skola.
Utbildningsvetenskaplig kärna
Verksamhetsförlagd utbildning

Ämneslärarprogram mot språk, humaniora och samhällsvetenskap årskurs 7-9, 240 hp, 4 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurser 7-9. Du får en fördjupad ämneskunskap i två ämnen och den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå och kan snabbt komma ut på arbetsmarkanaden.

För mer information:

Ämneslärarprogrammet mot humaniora i årskurs 7-9.
Se Institutionen för språkdidaktiks webb

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan i språk, humaniora och samhällsvetenskap 300 hp, 5 år eller 330 hp, 5,5 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan. Du kommer att ha fördjupade kunskaper i två ämnen och den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

För mer information:

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
(Du kommer till Institutionen för språkdidaktiks webb)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora och samhälle
(Du kommer till Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktiks webb)

 

Ämneslärarutbildning i matematik och naturvetenskapliga ämnen

För att bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen studerar du först dina ämnen på ett kandidatprogram. Därefter kan du söka en påbyggnadsutbildning för att bli lärare. Du kan välja att läsa till lärare i grundskolans årskurser 7-9 eller till gymnasielärare.

De här kandidatprogrammen går att välja:

  • Biologi
  • Fysik
  • Kemi
  • Matematik

Påbyggnadsutbildningen ger dig den utbildningsvetenskapliga kärnan som du behöver som lärare. Till exempel så ingår pedagogik, ämnesdidaktik, teorier om lärande, ungdomars utveckling, specialpedagogik, skoljuridik och etik. Du får fördjupad kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Du kommer att kunna undervisa utifrån en vetenskaplig grund. Genom din påbyggnadsutbildning får du den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Påbyggnadsutbildningen kallas för Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU matematik, naturvetenskap och teknik.

 

För mer information:

Ämneslärarutbildning i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
(Du kommer till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktiks webb.) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är ansvariga för den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. 
Om KPU

Bli lärare i fysik som förstaämne, matematik som andraämne. Mer information om kandidatprogrammet på Fysikum.
(Du kommer till Fysikums webb)

Bli lärare i biologi som förstaämne, geografi, kemi, matematik eller naturkunskap som andraämne. Mer information om kandidatprogrammet på Institutionen för biologisk grundutbildning.
(Du kommer till Institutionen för biologisk grundutbildnings webb)

Bli lärare i kemi som förstaämne, matematik som andraämne. Mer information om kandidatprogrammet på Kemiska sektionen.
(Du kommer till Kemiska sektionens webb)

Mer information om kandidatprogrammet på Matematiska institutionen. Ifall du är intresserad av att bli lärare i matematik.
(Du kommer till Matematiska institutionen.)