Dina ämneskurser studerar du vid KTH (delvis tillsammans med andra civilingenjörsutbildningar), medan du läser generella lärarkompetenser och ämnesdidaktik vid Stockholms universitet.

Teori och praktik knyts ihop i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 30 hp). Den är förlagd till en gymnasieskola och till andra utbildningsmiljöer, till exempel på ett science center eller ett utbildningsföretag.

 

 

 

 

Särskild behörighet

Civilingenjör och lärare (KTH)

Civilingenjör och lärare (Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet)