Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet leder till att du blir behörig förskollärare. Det ger dig en eftertraktad akademisk yrkesexamen på dagens arbetsmarknad där efterfrågan på förskollärare är stor. Specifikt för Stockholms universitets Förskollärarprogram är att det utgår från ett förskoledidaktiskt perspektiv relaterat till olika ämnesinnehåll där teorier om barns lek och lärande genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande sätts i förgrunden.

Innehåll

Du kommer att läsa kurser i förskolans ämnesområden: språk/kommunikation, matematik, naturvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap, etik och estetik. Du får även möjlighet till fördjupning i något kunskapsområde.

I kurserna utvecklas kunskaper om förskolan som pedagogisk/didaktisk miljö samt om förutsättningar och organisation för lek, lärande och omsorg. Du får praktiska och teoretiska verktyg för att synliggöra och följa ditt eget och barnens lärande, exempelvis genom pedagogisk dokumentation, liksom för att bedöma och utveckla lärprocesser.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen har du nära kontakt med förskolor genom den verksamhetsförlagda utbildningen och du lär dig hur du anpassar undervisningen till barns olika åldrar och förutsättningar. Utbildningen har också nära koppling till forskning inom det förskoledidaktiska området.

Examen

Förskollärarprogrammet leder till en förskollärarexamen och kan efter påbyggnadsstudier ge behörighet till forskarutbildningen i förskoledidaktik.

För detaljerad information om förskollärarprogrammet 210 hp, 3,5 år se Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webb

 

Fråga förskollärarstudent Maria

 

Johan, student

Johan Bispo

"Att studera till förskollärare har gett mig inblick i förskolans värld, där utforskande av alla möjliga ämnen ständigt blandas i barnens lekar, frågor och påståenden. Som förskollärare är man aldrig riktigt färdigutbildad, man har aldrig kunskap om allt. Men det är där spänningen finns: att alltid vara medutforskande tillsammans med barnen."