Innehåll med teori och praktik

Specifikt för Stockholms universitets Förskollärarprogram är att det utgår från ett förskoledidaktiskt perspektiv relaterat till olika ämnesinnehåll där teorier om barns lek och lärande genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande sätts i förgrunden.

Du kommer att läsa kurser i förskolans ämnesområden: språk/kommunikation, matematik, naturvetenskap, förskoledidaktik, etik och estetik. Du får även möjlighet till fördjupning i något kunskapsområde.

I kurserna utvecklas kunskaper om förskolan som pedagogisk/didaktisk miljö samt om förutsättningar och organisation för lek, lärande och omsorg. Du får praktiska och teoretiska verktyg för att synliggöra och följa ditt eget och barnens lärande, exempelvis genom pedagogisk dokumentation, liksom för att bedöma och utveckla lärprocesser.

Du blir behörig förskollärare och får en akademisk yrkesexamen. Dagens arbetsmarknad har stor efterfrågan på förskollärare.

Här kan du komma i kontakt med Stefan>>

För detaljerad information om förskollärarprogrammet 210 hp, 3,5 år se Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webb