Inriktningar:

 

 

Inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, 3 år

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever mellan 6-12 år. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som grundlärare i fritidshem och med att undervisa i bild & form, musik eller idrott & hälsa i årskurs F-6. En stor del av barns identitetsskapande sker i skolan samt på fritidshemmet och där har du som lärare en viktig roll.

Innehåll med teori och praktik

Under utbildningen får du utveckla ett yrkeskunnande och lära dig att arbeta med gruppdynamik, estetiska processer, bedömning, barns sociala utveckling och lek. Du lär dig att leda elever i gestaltande, digitala, multimodala och utforskande projekt. Vi erbjuder dig en studioverksamhet som ger möjligheter till ämnesintegrerande övningar och arbeten.

Efter avslutad utbildning får du en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem samt behörighet att undervisa i bild & form, musik eller idrott & hälsa i årskurs F-6.

För detaljerad information om Inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, se Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webb.

 

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp, 4 år

Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 undervisar du skolans yngsta elever i åldern 6-9 år och lägger grunden till deras fortsatta lärande. I dessa åldrar är barnen väldigt nyfikna på sin omvärld.

Innehåll med teori och praktik

Du studerar svenska, matematik, engelska, naturvetenskap och teknik samt samhällsorienterande ämnen. Grundläggande i utbildningen är en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen kan integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. För att ta tillvara barnens naturliga lust och nyfikenhet ingår lek och skapande som väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Efter avslutad utbildning får du en grundlärarexamen för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

För detaljerad information om Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp, se Institutionen för språkdidaktiks webb

 

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, 240 hp, 4 år

På grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4–6 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9 och 12 år. Under dessa årskurser vidareutvecklas och fördjupas barns lärande. För att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är levande och intresseväckande behöver du som lärare både fördjupade ämneskunskaper och verktyg för hur man undervisar.

Innehåll med teori och praktik

Teorier om lärande genomsyrar utbildningen, bland annat genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande. Du studerar svenska, matematik, engelska och ett valbart ämne. Det valbara ämnesområdet består av antingen 30 hp i naturorienterande ämnen och teknik, 30 hp i samhällsorienterande ämnen eller 30 hp idrott och hälsa. Idrott och hälsa studeras vid Fackhögskolan Gymnastik och idrottshögskolan.

Utbildningen ger dig en grundlärarexamen för arbete i grundskolans årskurs 4-6.

För detaljerad information om Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 240 hp, se Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapligaämnenas didaktiks webb

 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 hp

På grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4–6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa döva och hörselskadade elever som är mellan 9 och 12 år. Du får en unik utbildning. Utbildningen ger en yrkesexamen som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

För detaljerad information om Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning 240 hp, se Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapligaämnenas didaktiks webb.

 

Stefan, grundlärare

Här kan du komma i kontakt med Stefan>>