Tre lärarstudenter.

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

  • Du kan välja mellan att läsa till ämneslärare mot gymnasiet eller mot årskurs 7-9.
  • Du kan i din ämneslärarexamen mot 7-9 ha ett, två eller tre ämnen.
  • Du kan i din ämneslärarexamen mot gymnasieskolan ha ett eller två ämnen.
  • Om du redan har 90 hp ämnesstudier kan du bli ämneslärare mot årskurs 7-9!
  • Det krävs minst 120 hp i ett ämne för att vara behörig för gymnasieinriktningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver och en ämneslärarexamen.

Du läser bland annat kurser i pedagogik, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, specialpedagogik och etik. Kurserna ges både vid universitetet och på en skola där teori och praktik knyts samman med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier (90 hp

De alternativ som finns för kompletterande pedagogisk utbildning är:

Matematik, naturvetenskap och teknik

För dig som vill bli matematiklärare och enkom redan har läst matematik 90 hp kommer det finnas möjlighet att läsa KPU under hösten 2020. Annars gäller Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik. Förkunskapskravet består av 180 hp varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom ett relevant skolämne inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan i matematik, naturvetenskap och teknik (Du kommer till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktiks webb)