Tre lärarstudenter.

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

  • Du kan välja mellan att läsa till ämneslärare mot gymnasiet eller mot årskurs 7-9.
  • Du kan i din ämneslärarexamen mot 7-9 ha ett, två eller tre ämnen.
  • Du kan i din ämneslärarexamen mot gymnasieskolan ha ett eller två ämnen.
  • Om du redan har 90 hp ämnesstudier kan du bli ämneslärare mot årskurs 7-9!
  • Det krävs minst 120 hp i ett ämne för att vara behörig för gymnasieinriktningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver och en ämneslärarexamen.

Du läser bland annat kurser i pedagogik, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, specialpedagogik och etik. Kurserna ges både vid universitetet och på en skola där teori och praktik knyts samman med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier (90 hp).

De alternativ som finns för kompletterande pedagogisk utbildning är: