En lärare som ser, lyssnar, bekräftar och väcker nyfikenhet kan spela roll för flera generationer människor – ett av samhällets viktigaste yrken! Det behövs fler lärare i Sverige, det finns många lediga jobb och förutom att dela med dig av din kunskap, får du också mycket tillbaka från dina elever.

Länkarna går till antagning.se så att du kan ansöka om att utbilda dig med start hösten 2017 till lärare! Vad vill du göra när du är lärare?

Förskollärare

Förskollärare, 210 hp

Grundlärare i fritidshem

Bild och form, 180 hp
Idrott och hälsa, 180 hp 
Musik, 180 hp

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärare i årskurs 4-6

Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik – åk 7-9

Biologi 90 hp

Biologi - fysik -matematik för 7-9, 300 hp
Biologi - kemi - teknik för 7-9, 300 hp
Biologi - matematik - kemi för 7-9, 300 hp
Biologi - matematik - teknik för 7-9, 300 hp

Kemi 90 hp

Kemi - fysik - matematik för 7-9, 300 hp
Kemi - matematik - teknik för 7-9, 300 hp

Matematik 90 hp

Matematik - fysik - kemi för 7-9, 300 hp
Matematik - fysik - teknik för 7-9, 300 hp
Matematik - kemi - teknik för 7-9, 300 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne engelska

kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne geografi

kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med religion, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne historia

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne religionskunskap

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne samhällskunskap

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med svenska, 330 hp
kombinerat med religion, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne spanska

kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp
kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska som andraspråk

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik - gymnasiet

Biologi och kemi för gymnasiet, 300 hp
Biologi och matematik för gymnasiet, 300 hp
Biologi och naturkunskap för gymnasiet, 300 hp
Fysik och matematik för gymnasiet, 300 hp
Geografi och matematik för gymnasiet, 300 hp
Kemi och matematik för gymnasiet, 300 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning

Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan i humaniora och samhällsvetenskap, 90 hp
Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan i matematik, naturvetenskap och teknik, 90 hp

Speciallärarprogram

Specialisering mot dövhet eller hörselskada, 90 hp (halvfart)
Specialisering mot matematikutveckling, 90 hp (halvfart)
Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (helfart)
Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (halvfart)
Specialisering mot synskada, 90 hp (halvfart)
Specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (halvfart)

Specialpedagogprogram

Specialpedagogprogram (halvfart)
Specialpedagogprogram (helfart)

Yrkeslärare

Yrkeslärare, 90 hp (helfart)
Yrkeslärare, 90 hp (halvfart)

Yrkeslärare i vård och omsorg

Yrkeslärare, inriktning mot vård och omsorg, 90 hp (helfart)
Yrkeslärare, inriktning mot vård och omsorg, 90 hp (halvfart)

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Om du har utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL)

Du som arbetar som lärare eller förskollärare, men saknar lärarexamen, kan genom VAL-projektet få den behörighet du saknar och därmed komplettera för att nå en lärarexamen.