Ungdomar som vill bli lärare
Foto: Viktor Gårdsäter

 

Lärarprogram

 

Förskollärare

Förskollärare, 210 hp

 

Grundlärarprogrammet

Grundlärare i fritidshem

Bild och form, 180 hp
Idrott och hälsa, 180 hp 
Musik, 180 hp

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärare i årskurs 4-6

Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Grundlärare i årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Grundlärare i årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 hp

 

Ämneslärarprogrammet

Ämneslärare i humaniora och samhällskunskap i årskurs 7-9, 240 hp

Ämneskombinationer:

Historia - engelska
Historia - svenska som andraspråk
Religionskunskap - engelska
Religionskunskap - svenska som andraspråk

Ämneslärare i språk i årskurs 7-9, 240 hp

Ämneskombinationer:

Engelska - svenska som andraspråk
Svenska - engelska
Svenska - svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk - engelska

Ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen i årskurs 7-9, 270 hp eller 300 hp

Ämneskombinationer:

Biologi - matematik - kemi
Matematik - fysik - kemi
Matematik - fysik - teknik

Ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen i gymnasieskolan 300 hp

Ämneskombinationer:

Biologi - kemi
Biologi - matematik
Biologi - naturkunskap
Fysik - matematik
Geografi - matematik
Kemi - matematik

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne engelska

kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne geografi

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med histora, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne historia

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne religionskunskap

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne samhällskunskap

kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med engelska 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med svenska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne spanska

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska som andraspråk

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat md religionskunskap, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

 

Magisterprogram

Magisterprogram i matematikämnetsdidaktik

Magisterprogram i matematikämnetsdidaktik, 60 hp (halvfart)

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 60 hp (halvfart)

 

Masterprogram

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap

Masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i förskoledidaktik

Masterprogram i förskoledidaktik, 120 hp

Masterprogram i matematikämnets didaktik

Masterprogram i matematikämnets didaktik, 120 hp (halvfart)

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 120 hp (halvfart)

 

Kompletterande pedagogisk utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik, 90 hp

 

Speciallärarprogrammet

Specialisering mot dövhet eller hörselskada, 90 hp (halvfart)

Speciallärare, Specialisering mot matematikutveckling, 90 hp (halvfart)

Speciallärarare: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (helfart)

Speciallärare: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (halvfart)

Speciallärarare: Specialisering mot synskada, 90 hp (halvfart)

Speciallärare: Specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (halvfart)

 

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagog, 90 hp (helfart)

Specialpedagog, 90 hp (halvfart)

 

Yrkeslärare

Yrkeslärare, 90 hp (helfart)
Yrkeslärare, 90 hp (halvfart)

Yrkeslärare i vård och omsorg

Yrkeslärare, inriktning mot vård och omsorg, 90 hp (helfart)
Yrkeslärare, inriktning mot vård och omsorg, 90 hp (halvfart)

 

Lärarlyftet

Samlingssida till Lärarlyftet II

 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Om du har utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Samlingssida för ULV istället för antagning.se

 

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL)

Du som arbetar som lärare eller förskollärare, men saknar lärarexamen, kan genom VAL-projektet få den behörighet du saknar och därmed komplettera för att nå en lärarexamen. Samlingssida för VAL istället för antagning.se