Studenter som studerar och konverserar i Studenthuset.
Foto: Niklas Björling
 

Lärarprogram till våren är:

Förskollärarprogrammet (210 hp, 3,5 år)
Grundlärarprogrammet (180 hp eller 240 hp, 3-4 år)
Ämneslärarprogrammet 7-9 (240 hp, 4 år)
Ämneslärarprogrammet gymnasiet (300 -330 hp, 5-5,5 år)
Magisterprogram (60 hp, halvfart)
Masterprogram (120 hp, halvfart)
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade (90 hp, 1,5 år)
Yrkeslärarprogrammet (90 hp, 1,5 år )


Lärarlyftet II
Utländska lärares vidareutbildning, ULV
Vidareutbildning av lärare, VAL
VFU-handledarutbildningar

 

Förskollärare

Förskollärare, 210 hp

 

Grundlärare

Grundlärare i fritidshem

Bild och form, 180 hp
Idrott och hälsa, 180 hp 
Musik, 180 hp

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärare i årskurs 4-6

Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

 

Ämneslärare årskurs 7-9

Ämneslärare i humaniora och samhällskunskap i årskurs 7-9, 240 hp

Ämneskombinationer:

Historia - engelska, 240 hp
Historia - svenska som andraspråk, 240 hp
Religionskunskap - engelska, 240 hp
Religionskunskap - svenska som andraspråk 240 hp

Ämneslärare i språk i årskurs 7-9, 240 hp
Ämneskombinationer:

Engelska - svenska som andraspråk, 240 hp
Svenska - engelska, 240 hp
Svenska - svenska som andraspråk, 240 hp
Svenska som andraspråk - engelska, 240 hp

Till toppen av sidan, Lärarprogram

 

Ämneslärare i gymnasiet 300-330hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne engelska

kombinerat med franska
kombinerat med geografi
kombinerat med historia
kombinerat med religionskunskap
kombinerat med spanska
kombinerat med svenska som andraspråk
kombinerat med tyska

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne historia

kombinerat med engelska
kombinerat med geografi
kombinerat med religionskunskap
kombinerat med svenska som andraspråk

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne religionskunskap

kombinerat med engelska
kombinerat med geografi
kombinerat med historia
kombinerat med svenska som andraspråk

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne spanska

kombinerat med engelska
kombinerat med svenska som andraspråk

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska

kombinerat med engelska
kombinerat med franska
kombinerat med geografi
kombinerat med historia
kombinerat med religionskunskap
kombinerat med spanska
kombinerat med svenska som andraspråk
kombinerat med tyska

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska som andraspråk

kombinerat med engelska
kombinerat med franska
kombinerat med historia
kombinerat md religionskunskap
kombinerat med spanska
kombinerat med tyska

 

Magisterprogram

Magisterprogram i matematikämnets didaktik

Magisterprogram i matematikämnets didaktik, 60 hp (halvfart)

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 60 hp (halvfart)

 

Masterprogram

Masterprogram i matematikämnets didaktik

Masterprogram i matematikämnets didaktik, 120 hp (halvfart)

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 120 hp (halvfart)

 

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade, 90 hp

 

Yrkeslärare

Yrkeslärare, 90 hp (helfart)
Yrkeslärare, 90 hp (halvfart)

Yrkeslärare i vård och omsorg

Yrkeslärare, inriktning mot vård och omsorg, 90 hp (helfart)
Yrkeslärare, inriktning mot vård och omsorg, 90 hp (halvfart)

 

Lärarlyftet II

Lärarlyftet II riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen och som undervisar i ett ämne du saknar behörighet för. Satsningen har en tydlig koppling till lärarlegitimationen.
Samlingssida till Lärarlyftet II

 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Om du har utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).
Samlingssida till ULV

 

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL)

Du som arbetar som lärare eller förskollärare, men saknar lärarexamen, kan genom VAL-projektet få den behörighet du saknar och därmed komplettera för att nå en lärarexamen.
Samlingssida till VAL

 

VFU-handledarutbildningar

Stockholms universitet erbjuder ett utbud av kurser speciellt framtagna för de som medverkar som VFU-handledare inom lärarutbildningarna. Kurserna syftar till att kursdeltagarna ska utveckla förmågan att handleda, men också möjlighet att fördjupa sina kunskaper i hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling samt hur yrkeskunnande bedöms.
Samlingssida VFU-handledarutbildningar

 

Till toppen av sidan, Lärarprogram