Studenter som studerar och konverserar i Studenthuset.
Foto: Niklas Björling
 

Lärarprogram som startar våren 2020 är:

Förskollärarprogrammet (210 hp, 3,5 år)

Grundlärarprogrammet (180 hp eller 240 hp, 3-4 år)

Ämneslärarprogrammet 7-9 (240 hp, 4 år)

Ämneslärarprogrammet gymnasiet (300-330 hp, 5-5,5 år)

Magister - och masterprogram (60 hp- 120 hp, 1-2 år)

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade (90 hp, 1,5 år)

Yrkeslärarprogrammet (90 hp, 1,5 år)

Kulturskolepadagog (90 hp)

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen, VAL

VFU-handledarutbildningar

 

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Förskollärarprogrammet, 210 hp

 

Grundlärarprogrammet

Grundlärare i fritidshem

Ingång musik, 180 hp

Ingång bild och form, 180 hp

Ingång idrott och hälsa, 180 hp

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärare i årskurs 4-6

Grundlärarare i årskurs 4-6, 240 hp

 

Ämneslärarprogrammet 7-9

Ämneslärare i humaniora och samhällskunskap i årskurs 7-9, 240 hp

Ämneskombinationer:

Historia - engelska, 240 hp
Historia - svenska som andraspråk, 240 hp
Religionskunskap - engelska, 240 hp
Religionskunskap - svenska som andraspråk 240 hp

Ämneslärare i språk i årskurs 7-9, 240 hp
Ämneskombinationer:

Engelska - svenska som andraspråk, 240 hp
Svenska - engelska, 240 hp
Svenska - svenska som andraspråk, 240 hp
Svenska som andraspråk - engelska, 240 hp

 

Ämneslärarprogrammet gymnasiet

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne engelska

kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med geografi, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne historia

kombinerat med engelska, 300 hp
kombinerat med geografi, 300 hp
kombinerat med religionskunskap, 300 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 300 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne religionskunskap

kombinerat med engelska, 300 hp
kombinerat med geografi, 300 hp
kombinerat med historia, 300 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 300 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne spanska

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med geografi, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska som andraspråk

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med geografi, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

 

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade

Årkurs 7-9 och gymnasiet

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade, 90 hp

 

Yrkeslärarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp (helfart)

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp (halvfart)

Yrkeslärarprogrammet- med inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp (helfart)

Yrkeslärarprogrammet- med inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp (halvfart)

 

Kulturskolepedagog (90 hp)

Kulturskoleklivet är regeringens satsning på förbättrad kompetensförsörjning till Kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. Kulturskolan är Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet med undervisning inom olika estetiska ämnesområden i de flesta kommuner.

Utbud inom kulturskoleklivet

 

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Om du har utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Samlingssida till ULV

 

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen, VAL

Du som arbetar som lärare eller förskollärare, men saknar lärarexamen, kan genom VAL-projektet få den behörighet du saknar och därmed komplettera för att nå en lärarexamen.

Samlingssida till VAL

 

VFU-handledarutbildningar

Stockholms universitet erbjuder ett utbud av kurser speciellt framtagna för de som medverkar som VFU-handledare inom lärarutbildningarna. Kurserna syftar till att kursdeltagarna ska utveckla förmågan att handleda, men också möjlighet att fördjupa sina kunskaper i hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling samt hur yrkeskunnande bedöms.

Samlingssida VFU-handledarutbildningar

 

Jennifer, ämneslärare

Här kan du komma i kontakt med Jennifer>>

 

Stefan, grundlärare

Här kan du komma i kontakt med Stefan>>

 

Stefan, Förskollärare

Här kan du komma i kontakt med Stefan>>

 

Till toppen av sidan