Förskollärare

Förskollärare, 210 hp

Grundlärare i fritidshem

Bild och form, 180 hp
Idrott och hälsa, 180 hp 
Musik, 180 hp

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärare i årskurs 4-6

Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne engelska

kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med geografi, 330hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne historia

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med geografi, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne religionskunskap

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med geografi, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne spanska

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med geografi, 330 hp
kombinerat med historia, 330 hp
kombinerat med religionskunskap, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med svenska som andraspråk, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Ämneslärare i gymnasieskolan med ingångsämne svenska som andraspråk

kombinerat med engelska, 330 hp
kombinerat med franska, 330 hp
kombinerat med matematik, 330 hp
kombinerat med spanska, 330 hp
kombinerat med tyska, 330 hp

Magisterprogram i matematikämnetsdidaktik

Magisterprogram i matematikämnetsdidaktik, 60 hp

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 60 hp

Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 120 hp

Masterprogram i matematikämnets didaktik

Masterprogram i matematikämnets didaktik, 120 hp

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik, 120 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade, 90 hp

Yrkeslärare

Yrkeslärare, 90 hp (helfart)
Yrkeslärare, 90 hp (halvfart)

Yrkeslärare i vård och omsorg

Yrkeslärare, inriktning mot vård och omsorg, 90 hp (helfart)
Yrkeslärare, inriktning mot vård och omsorg, 90 hp (halvfart)

Lärarlyftet

Teknik för lärare åk 1-3, 7,5 hp
Teknik för lärare i åk 4-6, 7,5 hp
Speciallärarprogram med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp
Speciallärarprogram med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Om du har utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Samlingssida för ULV istället för antagning.se

Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL)

Du som arbetar som lärare eller förskollärare, men saknar lärarexamen, kan genom VAL-projektet få den behörighet du saknar och därmed komplettera för att nå en lärarexamen. Samlingssida för VAL istället för antagning.se