Utbildningen ges i distansform där campusförlagda träffar blandas med nätbaserad undervisning och självstudier. Stockholms universitet erbjuder två olika inriktningar på yrkeslärarprogrammet: Yrkeslärare samt Yrkeslärare med inriktning vård- och omsorgslärare.

Som yrkeslärare undervisar du i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram eller Komvux. En arbetsmarknad finns även på folkhögskolor, yrkeshögskolan eller studieförbund. Det är brist på yrkeslärare och behovet väntas enligt prognoser från Universitetskanslersämbetet att öka fram till 2025.

 

 

 

Inriktning Yrkeslärare

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeskunskaper inom följande ämnen som finns på övriga gymnasieskolans yrkesprogram:

• Barn och fritid
• Bygg och anläggning
• El och energi
• Fordon och transport
• Handel och administration
• Hantverk (till exempel frisör och florist)
• Hotell och turist
• Industriteknik
• Naturbruk
• Restaurang och livsmedel
• VVS och fastighet

Utbildningen leder till en lärarexamen med behörighet att undervisa i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram, komvux, folkhögskola, yrkeshögskola eller inom olika studieförbund.

För detaljerad information om Yrkeslärarprogrammet, se Institutionen för pedagogik och didaktiks webb.

 

 

 

Inriktning Vård- och omsorgslärare

Utbildningen vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper från vård eller omsorgssektorn och som vill förmedla dessa till elever som läser på vård- och omsorgsprogrammet.

Utbildningen leder till en lärarexamen med behörighet att undervisa i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram, komvux, folkhögskola, yrkeshögskola eller inom olika studieförbund.

För detaljerad information om Yrkeslärarprogrammet, se Institutionen för pedagogik och didaktiks webb.