En tjej som antagligen vill bli lärare och göra skillnad.
 

Förskollärarprogrammet (210 hp, 3,5 år)

 

Grundlärarprogrammet (180 hp eller 240 hp, 3-4 år)

Ämneslärarprogrammet (240-330 hp 4-5,5 år)

Yrkeslärarprogrammet (90 hp, 1,5 år )

Speciallärarprogrammet, (90 hp, 1,5 år)

Specialpedagogprogrammet, (90 hp, 1,5 år)

 

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, (90 hp,1,5 år)

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Vidareutbildning av lärare, VAL