Student
Foto:Viktor Gårdsäter
 

Lärarutbildningar

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp
Ingång:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Årskurs 7-9
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 240 hp

Första ämnet läser du en termin längre än av andra ämnet. Du blir behörig att undervisa i båda ämnen via lärarlegitimationen.

 

Gymnasieskolan

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp

Första ämnet läser du en termin längre än av andra ämnet. Du blir behörig att undervisa i båda ämnen via lärarlegitimationen.

 

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 330 hp

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för ämneslärarexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora, årskurs 7-9 eller gymnasiet, 90 hp

Om du redan har relevanta ämnesstudier från högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora kan du komplettera med tre terminer KPU för att nå ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

 

Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU- matematik, naturvetenskap och teknik 120 hp

Genom kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, kan du komplettera din utbildning med kurser inom bland annat utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik (konsten att undervisa) och därmed få en ämneslärarexamen. Du blir då behörig att undervisa i dina ämnen i årskurs 7-9 och/eller gymnasiet. Inom KPU- matematik, naturvetenskap och teknik går det att på olika sätt kombinera ämnena: biologi, fysik, geografi, kemi, matematik, naturkunskap och teknik.

 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarexamen eller en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt skolämne och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning.

 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Inom VAL kan du som är verksam som obehörig lärare på minst 50 % komplettera med studier för att nå en behörighetsgivande lärarexamen. Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng och det krävs i de flesta fall tidigare högskolestudier för att bli antagen.

 

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Ansökningsperioden för speciallärarprogrammet öppnar den 17/2 och stänger den 16/3.

 

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Magister- och masterprogram som går att söka med start i höst 2020

 

VFU-handledarutbildningar

Stockholms universitet erbjuder ett utbud av kurser speciellt framtagna för de som medverkar som VFU-handledare inom lärarutbildningarna. Kurserna syftar till att kursdeltagarna ska utveckla förmågan att handleda, men också möjlighet att fördjupa sina kunskaper i hur man kan stödja studenternas didaktiska utveckling samt hur yrkeskunnande bedöms.

Samlingssida VFU-handledarutbildningar

 

Fler vägar in

Prova på någon enstaka kurs som ges inom lärarutbildningarna och som är nätbaserad. Det finns några kurser som du kan välja på.

Samlingssida till Fler vägar in