Stockholms universitet är en utav utställarna på landets största yrkes- och utbildningsmässa som riktar sig till hen som vill välja utbildning efter gymnasiet. Lärarutbildningarnas karriär- och studievägledare vid Stockholms universitet är på plats för att svara på frågor.

- De flesta som kommer in i montern är målmedvetna och vet redan vilket program som de är intresserade av, säger Carina Lindblad, karriär- och studievägledare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Johanna Holmberg, lärarstudent
Linda Holmberg, lärarstudent

Många tar tillfället i akt och pratar med de som är studenter och som läser till lärare nu. Linda Holmberg läser på Ämneslärarprogrammet till gymnasielärare. Hon är på sin nionde termin och har inriktning kemi och matematik. Linda får mest svara på frågor som: hur långa de olika programmen är, hur de är uppbyggda, antagningspoäng och även ifall det finns extra stöd att få.

Stockholms universitet kan erbjuda extra stöd på olika sätt. Bland annat så finns Studie- och språkverkstaden för att stötta dig som är student med studieteknik och där man kan få hjälp med det akademiska skrivandet.

- Det känns bra att vara här och kunna inspirera andra och få dem att förstå hur viktigt det är med läraryrket, säger Linda Holmberg.

Förutom att man kan vända sig med frågor till lärarstudenter och karriär- och studievägledare finns det möjlighet att gå på seminarium. Både det seminariet som heter Förskollärare – ett roligt jobb med bra arbetsmarknad och Möt framtiden – bli lärare är väl besökta.

Seminarierna handlar om hur lärarprogrammen är uppbyggda, vilka ämnen man läser och för vilka åldrar som man kan få sin lärarlegitimation till, möjlighet till utlandsstudier och praktiken som ingår i programmen. Här får man även reda på det aktiva studentlivet, hur god arbetsmarknaden faktiskt är samt vilken lönenivå som gäller för utexaminerade idag och olika karriärsmöjligheter. Som förskollärare och lärare får man vara med och lägga en grund för barns lärande och identitetsskapande.

Mässan pågår mellan den 17-18 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Förra året hade mässan cirka 20 000 besökare och förväntas ha 25 000 i år.