Vilka utvecklingsmöjligheter finns för mig vid Stockholms universitet?

Svar: Om du som redan jobbar på skola är intresserad av att kompetensutveckla dig så har vi på Stockholms universitet flera kurser och program att välja mellan. Se kompetensutveckling. Vill du se alla kurser som erbjuds så finns de i utbildningskatalogen. Du kan också söka i kursdatabasen

Är en lärarexamen lika med en kandidatexamen?

Svar: Nej, en lärarexamen är en yrkesexamen. Däremot ingår det en motsvarande kandidat- eller magisteruppsats i så gott som alla lärarutbildningar (utom yrkeslärarprogrammet). Men man kan inte söka en kandidatexamen efter att bara ha läst kurser inom sitt lärarprogram. 

Vad händer mellan antagningsbesked och terminsstart?

Svar: Du ska tacka ”ja” till din plats efter första antagningsbeskedet om du vill behålla den. Sedan ska du följa anvisningarna för just din kurs vid kursstart. Rutinerna varierar beroende på vilken kurs det gäller. 
Se information om anmälan och antagning

Vilka behörigheter gäller för att bli lärare?

Svar: Behörighetskraven varierar beroende på vilket lärarprogram det gäller. Se respektive lärarutbildning vilken behörighet som krävs. 

Hur vet jag om jag är behörig till Vidareutbildning av lärare, VAL?

Svar: Vi kan inte ge förhandsbesked. Gör en ansökan till VAL för att bli bedömd, se vår hemsida för antagningstider. Om du blir du antagen får du ett förslag på individuell studieplan i och med antagningsbeskedet. Om du inte blir antagen får du ett avslag där vi i förekommande fall försöker ge rekommendationer för hur du ska kunna komplettera för att bli behörig till VAL.
Se information om VAL

Jag vill lägga till ämnen/behörigheter till min utbildning, hur gör jag då?

Svar: Beroende på vilken utbildning du går så kan det gå, hör med din studievägledare på din programansvariga institution eller centrala studievägledningen. Du söker sedan själv kurserna i de ämnen du vill läsa extra via antagning.se. Inom Utländska lärares vidareutveckling, ULV finns det möjlighet om det ryms inom de terminer som du studerar inom ULV.
Se information om ULV

Kan man bygga en egen lärarutbildning av enstaka kurser?

Svar: Om du redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier för att bli lärare så är det möjligt genom att gå en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.
Se information om KPU

Finns det möjlighet för mig att studera utomlands under tiden som jag går mitt lärarprogram?

Svar: Hör med din institution vilka möjligheter som finns för dig och ditt lärarprogram. Du kan också kontakta sektionen för internationell mobilitet.
 

Jag har en varaktig funktionsnedsättning, vilket stöd finns det att få?

Det finns många olika pedagogiska stödinsatser.
Kontakta Studentstöd vid Studentavdelningen för att boka in tid eller för att ansöka om stöd.
 

Kompletterande Pedagogisk Utbildning, KPU
(Ämnespoäng, men ingen fullständig lärarutbildning)

 

Tre lärarstudenter.

 

Vad är kompletterande pedagogisk utbildning, KPU?

Svar: Du kan gå kompletterande pedagogisk utbildning om du redan har ämnesstudier från universitet/högskola. Det gäller skolämnen. Du kommer komplettera ämnesstudierna med studier inom det pedagogiska och didaktiska området. Då får du behörighet för att kunna undervisa som lärare.

  • Du kan välja mellan att läsa till ämneslärare mot gymnasiet eller mot årskurs 7-9.
  • Du kan i din ämneslärarexamen mot 7-9 ha ett, två eller tre ämnen.
  • Du kan i din ämneslärarexamen mot gymnasieskolan ha ett eller två ämnen.
  • Om du redan har 90 hp ämnesstudier kan du bli ämneslärare mot årskurs 7-9!
  • Det krävs minst 120 hp i ett ämne för att vara behörig för gymnasieinriktningen.

Läs mer om KPU allmänt

Vanliga frågor om KPU i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen

 

Lärarlegitimation 

Hur får jag en lärarlegitimation?

Svar: För att få legitimation ska läraren eller förskolläraren ha examensbevis från en utbildning som ger behörighet för arbetet.

Du ansöker om lärarlegitimation på Skolverket. 

Examen eller legitimation – vad är skillnaden? 

Svar: Universitet och högskolor utfärdar examen. Skolverket bedömer behörighet mot ämnen i skolan och utfärdar legitimation. Du måste först ha en examen innan du kan ansöka om legitimation. Du kan få fler behörigheter i lärarlegitimation än de som ingår i din lärarexamen.

Jag har studerat till ett gammalt lärarprogram. Jag hoppade av min utbildning eftersom jag fick ett jobb. Nu vill jag avsluta min lärarutbildning för att få min lärarexamen och lärarlegitimation. Vilka möjligheter finns?

Svar: Om du påbörjade din lärarutbildning före hösten 2001 eller senare (och inte omfattas av VAL-projektet), ska du kontakta programansvarig institution.

 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Handledare och lärarstudent

Får jag själv ordna min VFU-placering, till exempel på min arbetsplats eller på min hemort utanför Stockholm?

Svar: VFU-placeringar regleras i ett särskilt avtal mellan universitetet och kommunerna i Stockholms län, och det är inte möjligt för dig som är lärarstudent att ordna VFU-placering på egen hand eller göra din VFU utanför Stockholms län. 

Hur och när får jag veta min VFU-placering?

Svar: Läs detaljerat hur en VFU-placering går till.

Jag vill byta placering, vad gäller och hur gör jag? 

Svar: Om du har särskilda skäl går det att byta. Se vad som menas med särskilda skäl.

Hur många timmar per dag ska jag göra VFU - kan jag få göra anpassad VFU (deltid)? 

Svar: Du gör VFU på heltid. Här kan du läsa om närvaron på VFU.

Jag har många frågor gällande VFU-portföljen, var hittar jag snabbt svaren på mina frågor? 

Svar: De vanligaste frågorna och svaren för VFU-portföljen hittar du på Serviceportalen.

 

Tillgodoräknande

Jag har en kurs som jag vill tillgodoräkna. Hur går det till?

Svar: Du kan endast göra tillgodoräknanden ifall du redan är antagen till en utbildning. Tillgodoräknanden görs av kursgivande institution. Generellt måste man som student lämna underlag för tillgodoräknande i form av kursplan inklusive litteraturlista samt studieintyg på den kurs du läst och vill tillgodoräkna dig. Ta också reda på vilken kurs du vill att den ska ersätta. Se även riktlinjerna i regelboken.

Jag har arbetat i skola som lärare/annat i 5 år, blir min utbildning kortare då?

Svar: Vidareutbildning av lärare, VAL, kanske kan vara något för dig om du arbetat som lärare.

Utländska examina

Jag har en utländsk lärarutbildning som är inriktad mot idrott (bl.a. humanbiologi) och jag kan tänka mig att ta GRUNDLÄRARE inriktning mot arbete i fritidshem. Blir det svårt att komplettera mitt diplom?

Svar: Om du har en avslutad och godkänd utländsk lärarexamen finns möjlighet för dig att gå en kompletterande utbildning som gör dig behörig att undervisa i Sverige - Utländska lärares vidareutbildning, ULV-projektet. Utbildningen vänder sig till dig som har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarexamen och dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande svenska B eller svenska som andraspråk B.

Om du inte avslutat din lärarutbildning är får du söka Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i fritidshem. När du kommit in på programmet kan du sedan pröva om det finns kurser som du läst i din utländska utbildning som kan tillgodoräknas inom ditt grundlärarprogram. Behörighetskravet är grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A (Områdesbehörighet 6A) är du behörig att söka programmet. Vänd dig till Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen som har hand om den utbildningen: studievagledare-fria@buv.su.se.

Snabbspåret

Får jag lärarlegitimation efter Snabbspåret?

Svar: Nej. Snabbspåret är en introduktion till den svenska skolan och ofta krävs ytterligare kompletteringar, både när det gäller kunskaper i det svenska språket och lärarförberedande- och/eller ämnesstudier, innan man kan ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Jag är intresserad av Snabbspåret. Hur gör jag?

Svar: För att gå Snabbspåret krävs en utländsk lärarutbildning, att man är under etablering hos Arbetsförmedlingen (AF) samt att man är arabisktalande. Om du är intresserad av Snabbspåret ska du kontakta din handläggare på AF som hjälper dig vidare. Se till att ha dokument som examensbevis, kurslista och tjänstgöringsintyg översatta och vidimerade. Ansök även om utlåtande över din utländska utbildning hos Universitets- och högskolerådet (UHR).

Hur mycket behöver jag komplettera efter Snabbspåret för att bli behörig lärare?

Svar: Det beror dels på den utländska utbildningen och dels på i vilka ämnen och årskurser du vill arbeta i den svenska skolan. Under Snabbspåret får varje deltagare ett individuellt vägledningssamtal med besked om ungefär hur lång komplettering som krävs.