Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

Forskningsbaserade lärarutbildningar

Ett viktigt mål för universitetets lärarutbildningar är att utgå ifrån existerande forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter forskning

  • Högre seminarium: Nyanlända elever i gymnasieskolan 2018-08-13 Ingrid Lennartson-Hokkanen, postdoktor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, håller ett högre seminarium där hon presenterar ett VR-projket om nyanlända elever i gymnasieskolan.
  • Disputation: English-medium instruction for young learners in Sweden 2018-08-10 Fredagen den 31 augusti 2018 försvarar Jeanette Toth vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, sin doktorsavhandling English-medium instruction for young learners in Sweden. A longitudinal case study of a primary school class in a bilingual English-Swedish school. Alla intresserade är välkomna till disputationen.
  • Högre seminarium: Interaktion i samtal om kartläggning av nyanlända elever 2018-08-08 Postdoktor Sari Vuorenpää och docent Elisabeth Zetterholm vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, håller ett högre seminarium med titeln Interaktion i samtal om kartläggning av nyanlända elever.