Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

Forskningsbaserade lärarutbildningar

Ett viktigt mål för universitetets lärarutbildningar är att utgå ifrån existerande forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter forskning

  • Ny avhandling: Om elever med utländsk bakgrunds möjligheter att lära matematik 2018-02-16 Petra Svensson Källberg har intervjuat elever med utländsk bakgrund i årskurs nio och analyserat policytexter om nyanländas lärande med syftet att undersöka elevernas möjligheter till lärande i matematik.
  • Disputation - Petra Svensson Källberg 2018-02-16 Fredagen den 9 mars lägger Petra Svensson Källberg fram sin avhandling “Immigrant students’ opportunities to learn mathematics In(ex)clusion in mathematics education".
  • Spikning av Linnèa Holmbergs avhandling 2018-02-15 Spikning av avhandlingen sker den 16 mars kl. 10, på Frescati hagväg 20B. Övergripande handlar avhandlingen "Konsten att producera lärande demokrater", om diskursanalytiska styrningsperspektiv som problematiserar organisering av fritidshem som institution, samt organisering i fritidshemmets praktik.
Susanne Kjällander

Vad spelar de digitala lärplattorna för roll i dagens förskola?

Forskningsdatabas
Bildningspodden

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube