För många år sedan var Barbro Westlund lågstadielärare. Nu är hon universitetslektor vid Institutionen för språkdidaktik. Barbro forskar i hur man bedömer elevers läsförståelse. Begreppet metakognition är centralt i hennes studie. I webbfilmen berättar Barbro Westlund om sin forskning.