Professor Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen intresserar sig för hur lärare kan arbeta för att förbättra det sociala klimatet i klassrummet.