Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för språkdidaktik

Specialpedagogiska institutionen