NORMA 17
 

Den åttonde nordiska konferensen om matematikutbildning, NORMA 17 kommer att äga rum i Stockholm den 30 maj - 2 juni 2017. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är värd för konferensen.