Susanne Kjällander, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, har i ett års tid följt verksamheten i fyra förskolor i Uppsala. Syftet var att studera utvecklingen kring användandet av surfplattor. Resultatet visar att barn producerar digital media, snarare än att konsumera den. Barnen kan med hjälp av plattorna uttrycka sina kunskaper och tankar innan de kan prata, läsa eller skriva.

– Jag såg en tydlig förändring över tid. I början var det pedagogerna som höll i plattan och använde pedagogiska appar för att lära barnen klockan och utveckla språket. På slutet låg plattan framme så att barnen kunde använda den i sitt utforskande tillsammans med andra barn.

Skapar ett nytt språk

En spännande upptäckt, som är av särskilt intresse för Susanne Kjällander, är barnens kommunikation och hur de uppfinner ett nytt språk där verben substantiveras.

– Det görs i den digitala miljön för att allt ska ske snabbt där. Barnen kan till exempel orden värja och kanon. Men under spelets gång säger de skäraren och pangaren. Det hittar ett nytt språk som förstås kan verka utarmande, men som också visar på kreativitet.

Att barn skulle kunna skriva sig till läsning med hjälp av surfplattan har ökat dess popularitet i skolan. Men Susanne Kjällander ser inte att plattan används på det sättet.

– Barnen skriver inte bokstäver och meningar så som jag och förskolan hade trott. En del barn är intresserade av det, men med plattan vill de göra andra saker.

Programmerar robotar

Under projektets gång hittar barnen nya användningsområden för plattan. Den får följa med in i lekköket där en köksapp stimulerar leken. Den fungerar också som tidtagarur i bilracet och som mikroskop i naturen. Barnen lär sig också att programmera rörelserna på en leksaksrobot som rör sig i banor över golvet.

– Den aktiviteten flyttar barnen sedan ut från det digitala gränssnittet till förskolegården där de leker att de programmerar varandra och blir robotar.

Förskolan använder också plattan till att projicera skärmens bild på väggar och tak. I stället för att barnen sitter vid plattan bidrar den till en utforskande värld som till exempel kan agera kuliss vid teaterlek.

Slutligen, framhåller Susanne Kjällander, erbjuder surfplattan stora möjligheter när det gäller flerspråkighet. Barn med annat modersmål stimuleras av flerspråkiga appar och de andra barnen tycker det är spännande med andra språk i samma pedagogiska spel.

 

Under forskningsprojektets gång har Susanne Kjällander samarbetat med UR i arbetet med att ta fram den utforskande appen ”Tripp, Trapp, Träd”.