Patrik är doktorand vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik och deltar i forskarskolan mot Learning Study. Det innebär att han forskar på 80 procent och undervisar 20 procent av tiden. På Globala gymnasiet i Stockholm undervisar Patrik i samhällskunskap, engelska, filosofi och historia. Sedan ägnar han sig åt att tolka spåren från det förflutna. Han  fördjupar sig i innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet.

Hur lär sig eleverna att tolka och kritiskt granska historiska källor? I webbfilmen berättar Patrik om sin forskning.