Johan Sandahl är gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religionskunskap samt gymnasielektor på Globala gymnasiet i Stockholm. I intervjun berättar Johan om vilka frågor han ställer i sin forskning, till exempel: Vad kan vi förvänta oss av skolan i termer av medborgarbildning? Hur bidrar skolan till att elevernas medborgarbildning kan utvecklas?

 

 

Läs Johan Sandahls abstract till doktorsavhandlingen Medoborgarbildning i gymnasiet: Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning som Johan skrivit vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik här vid Stockholms univeristet.