Kristina Danielsson är professor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik. Hon är intresserad av didaktiska frågor och har projekt inom naturvetenskapligt lärande. I filmen ger hon exempel på sin forskning.