Paul Andrews Foto: Eva Dalin
Paul Andrews Foto: Eva Dalin

Forskaren Paul Andrews är britt och professor i matematikämnets didaktik på Stockholms universitet sedan ett par månader. Efter femton år på Cambridge University vill han prova något nytt.
– Jag vill ha ett yrkesmässigt äventyr och har kommit till en avdelning där jag hoppas att jag kan göra skillnad, säger Paul Andrews om sin nya arbetsplats, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
Paul Andrews är specialiserad på ”comperative mathematics education”, som handlar om att jämföra hur matematikundervisning bedrivs i olika länder. Han vill göra Stockholm till Nordens centrum för matematikämnets didaktik.
– Jag hoppas kunna hjälpa till att få hit fler kollegor och doktorander och vill försöka skapa en mer internationell forskningsmiljö, säger Paul Andrews vars egna kontakter är en bra start.
– Alla doktorander jag handlett på Cambridge har kommit från utlandet och sedan återvänt hem. Nu forskar vi tillsammans som kollegor.

Kliva ur sin egen kultur

Professor Andrews har samarbetat med forskare i Ungern i mer än tjugo år och studerat brittisk och ungersk matematikundervisning tillsammans med dem.
– Vi är alla ett resultat av den kultur vi vuxit upp i och det är naturligt att tro att matematikundervisning går till likadant överallt. Det är först när man kliver ur sin kultur och börjar studera andras som man förstår att det inte är så, säger Paul Andrews.
Han talar om att gå från ”strange” till ”familiar” utomlands, och sedan från ”familiar” till ”strange” hemma.
– Det är ett mycket spännande och kraftfullt koncept. När man besöker ett klassrum i ett annat land verkar allt först konstigt, men efter ett tag blir man van vid det. När man sedan kommer hem till sitt eget land och går in i ett klassrum är det bekant, men nu kan man också upptäcka saker som är konstiga. Man börjar ifrågasätta varför lärarna gör på vissa sätt och vilka traditioner som ligger bakom.

Ungerska sättet väcker frågor

Eleverna i Ungern verkar vara bättre på matematik än eleverna i England. Paul Andrews har försökt ta reda om det finns några pedagogiska metoder som går att överföra från Ungern till England. Allt fungerar inte överallt.
– Olika länder har sina egna djupt rotade föreställningar om varför vi ägnar oss åt utbildning. I England skickar vi våra barn till skolan för att förbereda dem för framtida jobb. I Ungern handlar utbildning om att vidga sinnet och utveckla förmågan att resonera. Att kunna räkna är en del av den ungerska kulturen.
Undervisningsmetoderna skiljer sig märkbart åt. I England startar man med lättast möjliga beräkning och bygger på. Ungerska lärare börjar istället med något svårare.
– Ta ekvationer till exempel. I England börjar läraren med x+3=5, vilket eleverna lätt räknar ut i huvudet. När läraren ändå går igenom hur man löser ut x blir eleverna uttråkade och lektionen faller samman. I Ungern börjar läraren istället med 2x+10=3x-5, som man inte kan räkna ut i huvudet. Eleverna försöker räkna själva och sedan går klassen gemensamt igenom olika lösningar. Eleverna sitter aldrig långa stunder ensamma och arbetar i boken.

Myten om Finland

Just nu studerar Paul Andrews Finland och han vill punktera myten om de finska matematikframgångarna. Han menar att Finlands framgångar i det internationella PISA-testen i matematik beror på att finnar är duktiga på att läsa och därmed förstå textbaserade problem, inte på att de är särskilt duktiga i matematik. I testet som kallas TIMSS – där de matematiska problemen normalt inte presenteras i text – går det inte särskilt bra för finska elever.
– Norge och Sverige utmärker sig också internationellt genom att ha bättre resultat på PISA än på TIMSS. Jag tror att det är kopplat till gamla lutherska traditioner, att alla förr var tvungna att kunna läsa för att få ta del av kyrkans traditioner.
Han tycker inte att det finns något särskilt för världen att lära i de finska matematikklassrummen.
– Finsk matematikundervisning kan inte förklara finska elevers framgång i PISA. Den kan bara förklara deras dåliga resultat i TIMSS.
Nu är Paul Andrews nyfiken på den svenska matematikundervisningen.
– Allt är nytt för mig här. Jag vill ta med mig en videokamera till svenska klassrum och intervjua lärare om vad de gör och varför. Jag vill förbättra för svenska elever och hoppas att mitt arbete kan göra skillnad.
 

Intervjuad av Eva Annell