Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Nihad Bunar Forskar för att elever ska få likvärdiga förutsättningar

Mie Josefson Förskollärare tar större ansvar än uppdraget kräver (pressmeddelande)

Eva Kane Att tänka och göra lek på fritids (pressmeddelande)

Magnus Kilger Så skapas en idrottstalang (pressmeddelande)

Anna Åkerfeldt Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande (pressmeddelande)

 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Inger Eriksson Med uppdrag att utveckla undervisningen

Karin Gunnarsson Förenklad syn på hälsa i skolan (pressmeddelande)

Karin Gunnarsson Nya synvinklar på livskunskap och flickors hälsa

Kristina Lanå Informella relationer avgör skolinflytande (pressmeddelande)

Cecilia Lundholm Studerar lärandet om samhälle och natur

Johan Sandahl Samhällskunskap och historia viktigt för elevers samhällsengagemang (pressmeddelande)

Ketil Thoregersen Mötet med musik inspirerar hans forskning

 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Per Anderhag Lärare kan göra skillnad för elevers intresse i naturvetenskap (pressmeddelande)

Paul Andrews Utländsk matematikundervisning ger nya insikter

Kerstin Larsson Därför är multiplikation svårare än vi tror (pressmeddelande)

Camilla Lindahl Att lära naturvetenskap på teckenspråk (pressmeddelande)

Bengt-Olov Molander Förmågan att hantera språk nyckel till naturvetenskap

Eva Norén Studerar språkbruk och maktrelationer i matematikklassrummet

Jöran Petersson Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare (pressmeddelande)

Petra Svensson Källberg Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik (pressmeddelande)

Per-Olof Wickman Konsten att få lärarna på tåget

 

Institutionen för pedagogik och didaktik

Åsa Broberg Så blev yrkesutbildningen skola (pressmeddelande)

Per Gynther Så ökar lärarnas möjligheter till lärande med montessoripedagogik (pressmeddelande)

Larissa Mickwitz Motstridiga bilder i synen på den professionella läraren (pressmeddelande)

Lázaro Moreno Herrera Yrkesutbildning en spännande dragkamp mellan teori och praktik

Åsa Sundelin God studie- och yrkesvägledning avgörande för nyanlända elever
(pressmeddelande)

Maria Terning Nyliberala idéer formar gymnasieskolan och elevers livsval (pressmeddelande)

Jonas von Reybekiel Trostek Så skapar gymnasieelever uppfattningar om genus och nation (pressmeddelande)

 

Institutionen för språkdidaktik

Katrin Ahlgren Tidskrävande process att lära sig svenska i vuxen ålder (pressmeddelande)

Monica Axelsson Skolstöd till flerspråkiga barn gagnar alla

Camilla Bardel Hur bra kan man bli på ett nytt språk och kan man någonsin låta som en infödd person?

Aina Bigestans Så upplever utländska lärare sitt yrke i den svenska skolan (pressmeddelande)

Christine Lalander Läsförståelseprov för nya lärarstudenter ingen prognos för fortsatta studieresultat (pressmeddelande)

 

Specialpedagogiska institutionen

Ulla Ek Även mindre kognitiva svårigheter försvårar skolgången för många

Barbro Johansson Att samtala med elever i behov av särskilt stöd (pressmeddelande)

Joacim Ramberg Vanligt ge specialpedagogiskt stöd utanför ordinarie lektioner (pressmeddelande)

Mara Westling Allodi Hallå där, Mara Westling Allodi