Cecilia Caiman är lärarutbildare och forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hon har sin lärarbakgrund i grundskolans senare år, dvs högstadiet men hon har valt att främst forska om yngre barns lärande i naturvetenskap. I sin tidigare forskning har hon studerat förskolebarns utforskande och meningsskapande i mötet med hållbarhetsfrågor. Hör henne berätta om sin forskning.

- Jag älskar mitt jobb, så är det bara!  Att vara forskare är både spännande och kreativt. Man får träda in i nya konstellationer med människor, möta internationella/nationella forskare och pröva och utveckla idéer tillsammans med andra.  Dessutom får jag möjlighet att kombinera forskning med undervisning, det är givetvis ett stort plus, säger Cecilia Caiman

I dagsläget är Cecilia särskilt engagerad i följande områden: 1) Allt som har med lärande för hållbar utveckling att göra, 2) hur vår institution, MND kan bli än bättre på att utveckla och fördjupa det kollegiala lärandet, 3) yngre barns lärande i naturvetenskap där frågor om inflytande, kreativitet, estetik och barns naturvetenskapliga frågor sätta i fokus. 

Cecilia tycker att det är högintressant och en stor utmaning att finna nya kombinationer som förenar beprövad erfarenhet och forskning. Hon vill fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla ämnesdidaktiska verktyg tillsammans med andra forskare och lärare/pedagoger i syfte att utveckla skolan/förskolans verksamhet.

- I framtiden ser jag fram emot att vi går mot en förhoppningsvis fossilfri värld! Sol och vind- må det bära. En schystare fördelning av våra gemensamma resurser! På ett än mer personligt plan hoppas jag på många kommande möten med andra. Det är nog det bästa jag vet.