Catrine Björck har disputaterat i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner i år på sin avhandling ""Klicka där!": En studie om bildundervisning med datorer". Avhandlingen är producerad vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

I webbfilmen berättar Catrine om sin forskning.