Tillsammans med Kacper Rozanski och Sharon Rubin som är med i Eva Kanes forskningsgrupp på Sköndalsskolan i Stockholm använder de sig av aktionsforskning, som är en praktiknära forskningsmetod. Här berättar de om sin forskning om lek.